Inštrukcije kemije

inštrukcije, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije 763 Comments »

Kemija je bila že v osnovni šoli eden izmed zanimivejših predmetov, saj že po naravi predmeta vsebuje bolj privlačne vsebine – kemijski poskusi,… Med vsemi vrstami inštrukcij so tudi zdaj inštrukcije kemije ene izmed bolj zanimiv področij z vidika inštruiranja. Seveda pa podobno kot inštrukcije za matematiko in inštruiranje fizike zahtevajo nekoliko višji nivo znanja. Če gre za inštruiranje za srednje šole je tako koristno, da ima inštruktor karseda visoko univerzitetno izobrazbo iz tega predmeta.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in